... bij “Vluchtelingenzorg Land van Cuijk en Noord Limburg”.

De stichting Vluchtelingenzorg Land v Cuijk en Noord Limburg heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met de verdere integratie van de statushouders en ingespeeld op de veranderende behoeftes die zijn ontstaan door de nu verminderde instroom van nieuwkomers. De statushouders die nu voornamelijk al langere tijd binnen onze regio verblijven zijn al flink op weg om hun plek binnen onze samenleving te vinden. Velen hebben met goed gevolg het scholings– en inburgeringstraject doorlopen en doen hun best om werk en hun plek in onze maatschappij te vinden.

Via bemiddeling en gerichte ondersteuning is een aantal statushouders erin geslaagd om een werkplek te bemachtigen wat wederom een positieve uitstraling tot gevolg heeft naar diegene die nog aan het zoeken zijn.

Mocht het in de toekomst noodzakelijk zijn dat, door brandhaarden in de wereld de vluchtelingenstroom weer gaat toenemen, dan wil onze stichting waar nodig weer haar activiteiten opschalen.

Wij als stichting Vluchtelingenzorg Land van Cuijk en Noord Limburg (voorheen Stichting Vluchtelingenzorg Gennep e.o.) kijken terug op zeer vruchtbare jaren waar we met vallen en opstaan hebben samengewerkt met de Gemeente Gennep. Dankzij de constructieve overlegstructuren kunnen we nu een traject afsluiten dat in alle opzichten zeer geslaagd genoemd mag worden.

Het bestuur heeft tot taak om de doelstellingen van de formules te bewaken en controleren en goedkeuring te geven aan eventuele uitbreidingen ervan en toekenningen van financiële hulp voor zover nodig.

Voor nu wensen we iedereen voor de komende tijd de vasthoudendheid om de noodzakelijke daadwerkelijke afstand onderling te bewaren, maar de gezamenlijke gedachte en saamhorigheid te omarmen, en deze na de crisis ook vast te houden.