Een statushouder heeft in de eerste plaats contact met de gemeente waar hij of zij, of het gezin komt te wonen. Dat is al een hele stap waarbij ze door de instantie (die per gemeente kan verschillen) worden geholpen in de eerste tijd waarin van alles en nog wat moet gebeuren.

Uiteraard kunnen ze dan al een beroep op ons doen om bijvoorbeeld te helpen met het vinden van de juiste spullen voor hun huis en te helpen bij bijvoorbeeld aanleg vloeren indien deze vervangen dienen te worden.

In deze drukke beginperiode met vele afspraken, het vinden van de weg, en het inrichten van hun eigen plek, is het fijn dat we ze al in contact kunnen brengen met voormalige landgenoten die al in de Gemeente wonen en het traject al een keer hebben doorlopen.

De een zal meer zelfstandig kunnen werken, de ander heeft juist veel ondersteuning nodig.
Hier komt de stichting in beeld, omdat ze via haar netwerk en ervaring natuurlijk sneller kan reageren en dreigende knelpunten kan oplossen voordat ze een probleem gaan vormen.

De contacten worden via de gemeente of instanties gelegd waarbij we in onderling overleg afstemmen wat we wel en niet gaan doen. Uiteraard moeten we ervoor waken dat er meerderen zich met hetzelfde gaan bezighouden wat alleen tot frustraties onderling kan leiden.

Door de coronamaatregelen is het momenteel zeer lastig om altijd het maatwerk te leveren wat ons voor ogen staat. De goedbedoelde gastvrijheid van de statushouders wat vaak zijn oorsprong vindt in hun cultuur moeten we dan ook temperen. Maar met inachtneming van de regels kan er desondanks, een warm welkom geheten worden wat het proces van zich thuis voelen zal versterken.

Toch zullen er altijd mensen om de een of andere reden niet tijdig of helemaal niet in beeld komen. We worden soms zelfs door buurtgenoten of andere statushouders erop gewezen dat een nieuwe inwoner is gekomen. Dan stappen we daarop af om contact te zoeken en te kijken of dat er eventueel ondersteuning nodig is.

Het kennen van de mensen heeft als voordeel dat we later ook meer gericht kunnen kijken naar de mogelijkheden van het vinden van werkplekken etc.

Op weg naar werk.
Stichting Vluchtelingenzorg Land v Cuijk en Noord Limburg zet ook in op het vinden van werkervaringsplekken om zo de instroom naar regulier werk te vergroten.
Voor meer info: klik hier.