We zijn begonnen met het verzamelen van allerlei huisraad, van washandjes tot kasten, van speelgoed tot kleding, alles wat we aangeboden krijgen wordt gesorteerd en opgeslagen.

Hiermee kunnen we velen helpen om zich thuis kunnen gaan voelen in hun woning met spullen die ze zelf uitzoeken en een menswaardige start te maken in onze samenleving. Zij hoeven geen onnodige lening aan te gaan die een behoorlijke aanslag op hun krappe budget zou betekenen.

Dit doen we samen met mensen, ze helpen elkaar, en zo ontstaan er contacten ongeacht afkomst en geloof en daarmee wordt een eerste stap gezet in de richting van onze samenleving.

De positieve reacties van zowel de mensen waar we spullen ophalen en de mensen waar we de spullen naar toe brengen, leren ons dat een enorme bijdrage levert aan het wederzijds begrip en respect.

Met de spullen geven we een thuis aan hen die van huis en haard hebben moeten vluchten en alles hebben moeten achterlaten wat hen zo dierbaar is.

Heeft u goederen/huisraad of andere spullen die nog goed zijn en die wij bij u mogen ophalen? Neemt u dan contact op met Martien Janssen.