Om de taken die wij ons ten doel gesteld hebben naar behoren te kunnen uitvoeren maakt de Stichting Vluchtelingenzorg Land van Cuijk en Noord Limburg onvermijdelijke kosten. Door de inzet van de vele vrijwilligers kunnen deze kosten laag gehouden worden, echter zijn niet geheel tot 0 te reduceren.

De Stichting heeft bewust gekozen om een onafhankelijke koers te kunnen varen en vraagt daarom ook geen subsidie aan en kan door haar netwerk van vrijwilligers toch haar taken uitvoeren en nieuwe activiteiten ontplooien.

Om de kosten te dekken ontvangt de Stichting uit het werkbedrijf Kazmouz en het winkelproject “Kom us kieke“, indien nodig, een bijdrage en past ze haar activiteiten zodanig aan dat deze zoveel mogelijk kostenneutraal kunnen geschieden.

Tevens kan de stichting rekenen op de steun van enkele bedrijven en particulieren die de doelstelling en werkwijze een warm hart toedragen en indien nodig een gift doneren om eventuele projecten op gang te helpen.

Wilt u graag een donatie doen aan onze stichting?
Het banknummer is NL10 RABO 0310165717.
De Stichting en vluchtelingen zijn u er dankbaar voor.

Voor vragen omtrent donaties, kunt u altijd contact met ons opnemen.